Inden vi påbegynder arbejdet, dækker vi gulvet af, og vi rydder selvfølgelig altid op efter os før vi går.